FIZJOTERAPIA PEDIATRYCZNA Magda Michalak

 • Diagnostyka i terapia neurorozwojowa niemowląt
 • Ocena rozwoju psychomotorycznego niemowląt
 • Warsztaty i konsultacje z prawidłowej pielęgnacji niemowląt

Fizjoterapia pediatryczna dla noworodków i niemowląt do pierwszego roku życia.

Prowadzę cykliczne warsztaty dla przyszłych rodziców, oraz dla rodziców niemowląt do trzeciego miesiąca życia. Warsztaty organizowane są przez: FEMINA polskie centrum dla kobiet. 

Ściśle współpracuję ze specjalistą fizjoterapii- Joanną Sebastian.

JOANNA SEBASTIAN specjalista fizjoterapii

Jestem absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, którą ukończyłam w 2002 roku na wydziale fizjoterapii. Obecnie pracuję w Katedrze i Klinice Rehabilitacji Collegium Medicum jako nauczyciel akademicki. Zajmuję się rehabilitacją dzieci co jest dla mnie zarówno przyjemnością jak i wyzwaniem. Dla dzieci niesprawnych ruchowo fizjoterapia to bardzo ważny element procesu terapii, a dla rodziców często najważniejszy. Terapeuta powinien postarać się, aby rehabilitacja dziecka to nie było tylko to, co dzieje się na sali gimnastycznej. Ważne jest, aby właściwą formę aktywności zapewnić dzieciom również w domu, żłobku, przedszkolu, a później w szkole.

Dzieci cechuje biologiczna potrzeba ruchu, przez cały czas pozostają w gotowości do działania, przy pomocy ruchu zdobywają, odkrywają i poznają świat. Zdobywanie przez dziecko nowych doświadczeń, przyswajanie, analizowanie i wykorzystywanie ich w sposób aktywny i funkcjonalny, uzależnione jest w dużym stopniu od odpowiedniego doboru metody rehabilitacji, a wcześniej od odpowiednio wczesnego zdiagnozowania zaburzenia. U podstaw działalności fizjoterapeuty powinno leżeć przekonanie, że wczesna diagnostyka, a następnie skoordynowana, kompleksowa i wielokierunkowa pomoc, obejmująca zarówno dziecko, jak i jego rodziców, pozwala na uniknięcie niepełnosprawności lub znaczne ograniczenie jej skutków.

UKOŃCZONE KURSY I SZKOLENIA:

 • Metoda NDT-Bobath
 • Metoda Vojty
 • Kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy i skolioz z wykorzystaniem elementów
  znanych metod terapeutycznych, obecnie FITS
 • Wielowymiarowa manualna terapia stóp wg Barbary Zukunt-Huber
 • Reakcje ułożeniowe – zastosowanie w ocenie rozwoju niemowlęcia i planowaniu terapii
 • Elastyczny Terapeutyczny Taping w pediatrii
 • Współczesna fizjoterapia oddechowa – stymulacja oraz oczyszczanie układu
  oddechowego od pierwszych dni życia
 • Zintegrowana Terapia Manualna w Pediatrii PIMT

 Dla PHYSIO FIRST CLINIC prowadzę konsultacje on-line. 

kontakt: jsebastian@wp.pl

Scroll to Top